PROJECT
MM
Copyright © 2016 MM-Project. Všechna práva vyhrazena.
Home O nás Časté dotazy Reference Služby Kontakt

Jak zajistím, aby cena stavby nepřekročila cenu

plánovanou rozpočtem?

Pro precizní zpracování Vaší budoucí zamýšlené nemovitosti, a zejména pro udržení ceny stavby na Vámi předem zvolené finanční částce, je nesmírně důležité nechat si zpracovat projekt ve formě "realizační dokumentace" (nikoli jen ve formě "dokumentace pro stavební povolení"). Tato dokumentace graficky znázorňuje a popisuje všechny stavební prvky, jejich počty, velikosti a jejich prostorové umístění ve Vaší budoucí stavbě. Protože tak jsou zřejmé veškeré detaily stavby, lze ji pak rozpočtovat podle skutečného stavu a ne zjednodušeně pomocí tzv. agregovaných položek. Na základě takto zpracované dokumentace se vytváří položkový rozpočet za pomocí softwarových produktů společnosti RTS, a.s. (tato společnost zajišťuje celorepublikově rozpočtářům služby v oblasti aktualizace cenové úrovně ve stavebnictví formou Sborníků cen stavebních a montážních prací). Rozpočet pak slouží jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele Vaší stavby. Dalším důležitým faktorem je smlouva o dílo, kterou podepíšete se stavební firmou. Doporučujeme uzavřít takovou smlouvu, která nepřipustí žádné vícepráce. Smlouvu je dobré koncipovat tak, aby veškeré dodávky byly fakturovány přes generálního dodavatele stavby. To je velice důležité nejen z hlediska návazností jednotlivých profesí a dodržení harmonogramu stavby, ale i pro budoucí záruční dobu na kompletně realizovanou stavbu.